แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

 • ตะขอแขวนสำหรับตะแกรง

  ฿320.00

  ตะขอแขวนของ ใช้สำหรับแขวนของ โชวส์ ินค้า เพื่อความเป็นระเบียบของสินค้า
  รูปแบบสวย เหล็กหนา รับประกันความแข็งแรง ประกอบง่าย ใช้กับตะแกรง
  ขนาด ยาว 120
  บริการส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี!! กรุงเทพและปริมณฑล

 • ตะขอแขวนสำหรับบารแ์ขวน 6 มิลลิเมตร

  ฿374.00

  ตะขอแขวนของ ใช้สำหรับแขวนของ โชวส์ ินค้า เพื่อความเป็นระเบียบของสินค้า
  รูปแบบสวย เหล็กหนา รับประกันความแข็งแรง ประกอบง่าย ใช้กับบาร์แขวน
  6 mm : ขนาด ยาว 300, หนา 6 มิลลิเมตร
  บริการส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี!! กรุงเทพและปริมณฑล

 • ตะขอแขวนสำหรับบารแ์ขวน 8 มิลลิเมตร

  ฿450.00

  ตะขอแขวนของ ใช้สำหรับแขวนของ โชวส์ ินค้า เพื่อความเป็นระเบียบของสินค้า
  รูปแบบสวย เหล็กหนา รับประกันความแข็งแรง ประกอบง่าย ใช้กับบาร์แขวน
  8 mm : ขนาด ยาว 300, หนา 8 มิลลิเมตร
  บริการส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี!! กรุงเทพและปริมณฑล

 • ตะขอแขวนสำหรับผนังเสียบ

  ฿375.00

  ตะขอแขวนของสำหรับผนังเสียบ ใช้สำหรับแขวนของ โชว์สินค้า เพื่อความเป็นระเบียบของสินค้า รูปแบบสวย เหล็กหนา รับประกัน
  ความแข็งแรง ประกอบง่าย ใช้กับผนังเสียบ
  ขนาด ยาว 120
  บริการส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี!! กรุงเทพและปริมณฑล

 • บาร์แขวนเหล็ก 1200 มิลลิเมตร

  ฿130.00

  บาร์แขวนเหล็ก ใช้สำหรับรองรับการแขวนของตะขอแขวน เพื่อโชว์สินค้า
  เพื่อความเป็นระเบียบ รูปแบบสวย เหล็กหนา รับประกันความแข็งแรง ประกอบง่าย
  ขนาด : 1200
  บริการส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี!! กรุงเทพและปริมณฑล

 • บาร์แขวนเหล็ก 900 มิลลิเมตร

  ฿100.00

  บาร์แขวนเหล็ก ใช้สำหรับรองรับการแขวนของตะขอแขวน เพื่อโชว์สินค้า
  เพื่อความเป็นระเบียบ รูปแบบสวย เหล็กหนา รับประกันความแข็งแรง ประกอบง่าย
  ขนาด : 900
  บริการส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี!! กรุงเทพและปริมณฑล

 • แบล็คเก็ต แขนรองรับชั้นวาง

  ฿1,111.00

  แบล็คเก็ต หรือแขนรองรับชั้นวาง ใชส้ำหรับรองรับแผ่นชั้นวาง รูปแบบสวย เหล็กหนา รับประกันความแข็งแรง ประกอบง่าย
  ขนาด : 350
  บริการส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี!! กรุงเทพและปริมณฑล

 • แผ่นชั้นวางเสริม แผ่นชั้นวาง

  ฿1,111.00

  แผ่นชั้นวางเสริม ใช้สำหรับวางเสริมควบคู่กับแบล็คเก็ต หรือแขนรองรับชั้นวาง รูปแบบสวย เหล็กหนา รับประกันความแข็งแรง
  ประกอบง่าย
  ขนาด : กว้าง 400 x ยาว 900
  ขนาด : กว้าง 400 x ยาว 1200
  บริการส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี!! กรุงเทพและปริมณฑล